Налоговый календарь на июль 2011

5 липня, вівторок

Останній день подання звітності

 • звіту суб'єктів малого підприємництва – фізичних осіб, платників єдиного податку за ІІ квартал


Останній день сплати

 • авансового внеску рентної пла­ти за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України за тре­тю декаду червня


8 липня, п'ятниця

Останній день сплати

 • авансового внеску рентної плати за нафту, природний газ і газовий конденсат, що видобуваються в Україні за першу декаду липня


15 липня, п'ятниця


Останній день подання звітності

 • звіту про використання реєстраторів розрахункових операцій та книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок) за ф. N 3ВР-1;
 • довідки про використані розрахункові книжки


Останній день сплати

 • збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності на серпень: торговельної діяльності (оптова торгівля, роздрібна торгівля, торговельно-виробнича сфера (ресторанне господарство), торгівля нафтопродуктами, пересувна торговельна мережа); діяльності з надання платних побутових послуг; здійснення торгівлі валютними цінностями;
 • авансового внеску рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України за першу декаду липня


19 липня, вівторок
Останній день подання звітності

 • розрахунку про сплату єдиного податку суб'єктом малого підприємництва – юридичною особою за ІІ квартал


Останній день сплати

 • авансового внеску рентної плати за нафту, природний газ і газовий конденсат, що видобуваються в Україні за другу декаду липня20 липня, середа

Останній день подання звітності


 • податкової декларації зі збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну і теплову енергію (для електричної енергії, що продається на оптовому ринку електричної енергії) за червень
 • декларації з ПДВ за червень платниками, у яких базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному місяцю, та копій записів у реєстрах виданих та отриманих податкових накладних за такий період в електронному вигляді
 • декларації акцизного податку за червень особами, які є платниками податку
 • розрахунку суми збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства за червень
 • звіту про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загально­обов'язкове державне соціальне страхування до органів Пенсійного фонду України за червень
 • звіту по коштах загально­обов'яз­кового держав­ного со­ціа­ль­ного страхування у зв'яз­ку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням (ф. Ф4-ФСС з ТВП) за перше півріччя
 • звіту про путівки на санаторно-курортне лікування та путівки до дитячих закладів оздоровлення за формою Ф14-ФСС з ТВП за IІ квартал
 • розрахунку рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, транзитне транспортування трубопроводами природного газу та ­аміаку територією України за ­червень
 • розрахунку з рентної плати за нафту, природний газ і газовий конденсат, що видобуваються в Україні за червень
 • розрахунку збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності за червень
 • податкового розрахунку збору за користування радіочастотним ресурсом України за червень

 

Останній день сплати

 • єдиного податку суб'єктами підприємницької діяльності – фізичними особами та су­б'єк­тами малого підприємництва – юридичними особами
 • єдиного внеску на загально­обов'язкове державне соціальне страхування за червень


25 липня, понеділок

Останній день сплати

 • авансового внеску рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України за другу декаду липня


29 липня, п'ятниця

Останній день сплати

 • збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну і теплову енергію (для електричної енергії, що продається на оптовому ринку електричної енергії) за червень
 • ПДВ за червень платниками, у яких базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному місяцю
  акцизного податку за червень особами, які є платниками податку
 • збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства за червень
 • плати за землю фізичними особами – суб'єктами господарської діяльності (земельний податок, а також орендна плата за землі державної та комунальної власності) за червень
 • авансового внеску рентної плати за нафту, природний газ і газовий конденсат, що видобуваються в Україні за третю декаду липня
 • авансового внеску збору за міс­ця паркування транспортних засобів за липень
 • авансового внеску туристичного збору за липень
 • остаточної суми рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України з урахуванням фактично сплачених авансових платежів за червень
 • остаточної суми рентної плати за нафту, природний газ і газовий конденсат, що видобуваються в Україні, з урахуванням фактично сплачених авансових платежів за червень
 • збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для спожи­вачів усіх форм власності за червень
 • збору за користання радіочастотним ресурсом України за червень
 • земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності (крім громадян) за червень
 • фіксованого сільськогосподарського податку за червень