П(С)БО - 29 "Фінансова звітність за сегментами" (додатки)Додаток 2
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 29 "Фінансова звітність за сегментами"

Приклади визначення господарських сегментів підприємства
1. Визначення звітного сегмента на основі критерію доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (тис. грн.)

N
з/п

Господарський сегмент

Дохід сегмента від операцій з зовнішніми покупцями

Дохід сегмента від операцій з іншими сегментами

Сукупний доход сегмента (гр. 3 + гр. 4)

Порівняння з критерієм*

Визнання звітним сегментом

1

2

3

4

5

6

7

1

Виробництво та продаж ліків

205000

-

205000

Відповідає

Так

2

Виробництво та продаж харчових добавок

195000

-

195000

Відповідає

Так

3

Виробництво та продаж автомобілів

50000

10000

60000

Не відповідає

Ні

4

Продаж діагностичного обладнання

55000

-

55000

Не відповідає

Ні

5

Виробництво та продаж ароматизаторів

30000

25000

55000

Не відповідає

Ні

6

Виробництво та продаж медичного приладдя

30000

70000

100000

Відповідає

Ні

7

Разом

565000

105000

670000

Х

Х

* критерій (10 % х гр. 5 р. 7 = 67000 грн.)

Висновок. Сегменти з виробництва та продажу автомобілів, ароматизаторів і сегмент з продажу діагностичного обладнання не можуть бути визнані звітними сегментами, оскільки величина їхнього сукупного доходу від реалізації продукції (товарів) не відповідає необхідному критерію. Сегмент з виробництва та продажу медичного приладдя не може бути визнаний звітним сегментом, оскільки переважна частина доходу отримується від операцій з іншими сегментами підприємства (внутрішньогосподарські розрахунки). Тому в подальшому його не перевіряють на відповідність іншим критеріям визнання звітного сегмента.


2. Визначення звітного сегмента на основі критерію фінансового результату сегмента (тис. грн.)

N
з/п

Господарський сегмент

Прибуток сегмента

Збиток сегмента

Порівняння з критерієм*

Визнання звітним сегментом

1

2

3

4

5

6

1

Виробництво та продаж ліків

10000

-

Не відповідає

Ні

2

Виробництво та продаж харчових добавок

80000

-

Відповідає

Так

3

Виробництво та продаж автомобілів

30000

-

Відповідає

Так

4

Продаж діагностичного обладнання

10000

-

Не відповідає

Ні

5

Виробництво та продаж ароматизаторів

-

10000

Не відповідає

Ні

6

Разом

130000

10000

Х

Х

* критерій (10 % х гр. 3 р. 6 = 13000 грн.)

Висновок. Сегменти з виробництва та продажу ліків, ароматизаторів і сегмент з продажу діагностичного обладнання не можуть бути визнані звітними сегментами, оскільки величина їхнього фінансового результату (прибутку) не відповідає необхідному критерію.


3. Визначення звітного сегмента на основі критерію балансової вартості активів (тис. грн.)

N
з/п

Господарський сегмент

Балансова вартість активів сегмента

Порівняння з критерієм*

Визнання звітним сегментом

1

2

3

4

5

1

Виробництво та продаж ліків

450000

Відповідає

Так

2

Виробництво та продаж харчових добавок

115000

Відповідає

Так

3

Виробництво та продаж автомобілів

290000

Відповідає

Так

4

Продаж діагностичного обладнання

60000

Не відповідає

Ні

5

Виробництво та продаж ароматизаторів

95000

Не відповідає

Ні

6

Разом

1010000

Х

Х

* критерій (10 % х гр. 3 р. 6 = 101000 грн.)

Висновок. Сегмент з виробництва та продажу ароматизаторів і сегмент з продажу діагностичного обладнання не можуть бути визнані звітними сегментами, оскільки величина балансової вартості активів цих сегментів не відповідає оціночному критерію.

Загальний висновок. Сукупний дохід від операцій із зовнішніми споживачами всіх сегментів, визнаних звітними сегментами (виробництво та продаж ліків; виробництво та продаж харчових добавок; виробництво та продаж автомобілів), дорівнює 450000 грн. Для встановлення відповідності цього доходу критерію (75 %) визначається сума загального доходу від звичайної діяльності. Сума загального доходу від звичайної діяльності підприємства визначається складанням даних рядків 035, 060, 110, 120, 130 Звіту про фінансові результати (форма N 2). Для цілей прикладу цей дохід становить 600000 грн. Рівень достатності доходів сегментів для визначення їх звітними становить 450000 (600000 х 75 %) грн. Таким чином, для розкриття інформації за сегментами достатньо визначення зазначених трьох сегментів звітними.